Makryno święta, perłorodne morze

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Świętych Pańskich - Pieśń VI.