Ożyjcie, upłynione wieki

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Świętych Pańskich - Pieśń V.
Dodatek II do Śpiewnika Kościelnego Melodyje dodatkowe - n/d