Słudzy Maryi, wam pewne zbawienie

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń X.