Weselcie się nieba, piękności morza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń VIII.
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego -

1.  Weselcie się nieba, piękności morza, gdzie Matka światłości wschodzi jak zorza: Wychodzi z pustyni świata gospodyni, w zasługi obfita, gdy Ją Anioł wita; Spiesz się Matko Króla, przyjąć korony.

2.  Już Ojciec światłości wita Swą Córę,  Syn Matkę, z której wziął ludzką naturę,  Duch Oblubienicę, Bóg Bogarodzicę  mieści na Swym łonie w troistej koronie  Słońcem przyodzianą Swoją świątynię.

3.  Dziś dwór Archanielski, Aniołów rzesze, przyjmują w obłokach Panią w uciesze; Bramy otwierają, do stóp upadają, Mądrości stolicę, Trójcy służebnicę nad wszystkie niebiosa wyżej wynoszą.