Spłyńcie dziś, spłyńcie wszech matek żale

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń VII.