Dziś ludu Maryjański Stwórcy obietnicę wspomnij

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń I.
Dodatek II do Śpiewnika Kościelnego Melodyje dodatkowe - n/d