Któż z ziemnorodnych, przez wieki odbyte

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Tajemnicach Pańskich - Pieśń X.