Słodka nowina, dziś Bóg dla Syna

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Tajemnicach Pańskich - Pieśń IV.