Góry Syońskie, domie wiecznej chwały

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Tajemnicach Pańskich - Pieśń III.
Dodatek II do Śpiewnika Kościelnego Melodyje dodatkowe - n/d