Lucis largitor candide

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI PRZYGODNE - PIEŚŃ X.