Brzmi w sercu trwoga

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI PRZYGODNE - PIEŚŃ IX.