Postrzeż się z rozumu obrany

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI PRZYGODNE - PIEŚŃ VIII.