O bezdenna miłości

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI PRZYGODNE - PIEŚŃ VII.