Pełna mądrości Opatrzność Boska

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI PRZYGODNE - PIEŚŃ I.