Inclytum regni

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI O ŚWIĘTYCH PAŃSKICH - PIEŚŃ XV.