Maryja, bądź pozdrowiona

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE - PIEŚŃ III.