Dopókąd na świecie ciemności grzechowe

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE - PIEŚŃ II.