Confusus hæreo

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI POSTNE - PIEŚŃ VIII.