Chwalmy Boga wszechmocnego





Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI ADWENTOWE - PIEŚŃ V.