Chwalmy Boga wszechmocnego

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI ADWENTOWE - PIEŚŃ V.