Zawitaj wojsko nieogarnionego Króla

Śpiewnik ks. Mioduszewskiego wskazuje melodię "Wesołem sercem ku czci najświętszemu" dla tej pieśni.

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami w Kościele katolickim używane PIEŚNI O ŚWIĘTYCH PAŃSKICH - PIEŚŃ V.