Czystsza nad słońce oczyszczenia czeka

W śpiewniku ks. Mioduszewskiego wskazana melodia to "W pierwszym momencie bez zmazy poczęta".

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami w Kościele katolickim używane PIEŚNI O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE - PIEŚŃ VI.