Witaj, dziwny Pustelniku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Śpiewnik Numer
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 06_12
Dodatek III do Śpiewnika Kościelnego PIEŚNI DO ŚWIĘTYCH PAŃSKICH. - PIEŚŃ XIX.
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 06_12

1.  Witaj dziwny Pustelniku, Trójcy Świętej miłośniku. Witaj perski królewiczu, niebieskiej chwały dziedzicu.

2.  Od Ciebie żebrzemy śmiele, Onufry, ziemski aniele, Bądź w prośbach naszych Patronem, przed najwyższym Boga tronem.

3.  Wiemy z Twojej obietnicy, iż wnet od Boskiej stolicy, skutek swej prośby odniesie, kto do Ciebie ręce wzniesie.

4.  Przeciwne pomieszaj rady, zachowaj od wszelkiej zdrady, byśmy w łasce Boskiej trwali, złej przygody nie doznali.

5.  Wszechmogący, wieczny Panie, wysłuchaj nasze wołanie: A przez zasługi świętego Pustelnika Onufrego.