Hymn dziękczynienia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże Ojcze, dzięki Ci, za ten przezacny dar, że ksiądz Zygmunt, kapłan, sługa Twój, świętości przykład dał.

2. Święty Zygmunt szafarz Twój, w Twej służbie wiernie trwał, tam gdzie człowiek biedny, słaby żył, pomocną dłonią Ojca był. Z gronem świętych śpiewamy pieśń, przed majestatem Twym. My, o Panie, dzieci Twe, skła damy dziękczynienia hymn.

3. Księdzem dziadów zwał go lud, miłości ziarno siał, Opatrznością Bożą zawsze żył, bo w sercu wielką wiarę miał.