Przybądź do nas, Matko czysta

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Przybądź do nas, Matko czysta, z darem Ducha Najświętszego, Nawiedź nas, jak niegdyś Jana, przekrocz progi naszych domów.

2. Idź więc, niosąc swoje Dziecię, aby świat uwierzyć zdołał i wysławiał Ciebie, Pani, hymnem pełnym uniesienia.

3. Pozdrów teraz Kościół cały, by słuchając Twego głosu, wstał z radością niepomierną i Chrystusa poznał przyjście.

4. Spójrz, Maryjo, wokół siebie, oto lud wierzący w Boga, Szuka Cię pokornym sercem, bo zaufał Twej opiece.

5. Tyś nadzieją wybawienia i bezpiecznym grzesznym portem; Wprowadź nas do światła niebios obleczonych szatą chwały.

6. Razem z Tobą, o Dziewico, duch nasz wielbi Wszechmocnego, Bo wywyższył Cię nad wszystko, co jest w niebie i na ziemi. Amen.