Sławimy ciebie, służebnico Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sławimy Ciebie, służebnico Pana, gdy płoną blaski słoneczne, niech Twoje imię będzie dla nas światłem i prostą drogę wskazuje.

2. Znalazłaś Boga, który Twoje życie, przemienił swoją miłością, obdarzył Ciebie skarbem niezrównanym, słodkiego z Nim zjednoczenia.

3. Znalazłaś perłę, droższą od wszystkiego, obecność Pana i pokój, jakiego ziemia nigdy dać nie zdoła, bo człowiek większy jest od niej.

4. Znalazłaś mądrość, wiedzę, doświadczenie, i ludziom nimi służyłaś, by razem z Tobą mogli się radować obliczem Syna Bożego.

5. Niech odkupieni męką Zbawiciela, śpiewają hymny wdzięczności Jednemu Bogu w Trójcy wszechmogącej, za świętość Twoją Celino.