XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 85,1.2-3

Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et axaudi me: salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te: miserere mihi, Domine, quoniam ad te clamavi tota die. Nakłoń, Panie, ucho swoje i wysłuchaj mnie; ratuj, Boże, sługę swego, który Ci ufał. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo ustawicznie wołam do Ciebie.

Ps 85, 4

Laetifica animam servi tui: quia ad te Domine, animam meam levavi.
Gloria Patri...
Inclina, Domine...
Pociesz, Panie, sługę swego, gdyż serce moje do Ciebie wznoszę.
Chwała Ojcu...
Nakłoń, Panie...
Inclina Domine

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Ecclesiam tuam, Domine, miseratio continuata mundet et muniat: et quia sine te non potest salva consistere; tuo semper munere gubernetur. Per Dominum nostrum... Niechaj miłosierdzie Twoje oczyszcza i wzmacnia nieustannie Twój Kościół, Panie! A że bez Ciebie bezpiecznym ostać nie może, rządź nim z daru łaski Twojej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ga 5,25-26; 6,1-10

Graduał i Alleluja

Ps 91, 2-3

Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. Błogo jest chwalić Pana i wielbić pieśnią Imię Twe, Najwyższy. Głosić od rana Twoją łaskawość i wierność Twoją wśród nocy.

Ps 94, 3

Alleluia, alleluia. Quoniam Deus magnus Dominus, et Rex magnus super omnem terram. Alleluia. Gdyż Bogiem wielkim jest Pan i królem wielkim nad całą ziemią. Alleluja.
Bonum est confiteri

Quoniam Deus

Ewangelia

Łk 7, 11-16

Ofertorium

Ps 33, 8-9

Expectans exspectavi Dominum, et respexit me: et exaudivit deprecationem meam: et immisit in os meum canticum novum, hymnum Deo nostro. Z tęsknotą czekałem Pana i skłonił się ku mnie, i wysłuchał me modły. I tak znów włożył w me usta pieśń nową, hymn dziękczynienia Bogu naszemu.
Expectans exspectavi

Sekreta

Tua nos, Domine, sacramenta custodiant: et contra diabolicos semper tueantur incursus. Per Dominum nostrum... Panie, niechaj Twe Sakramenta nas chronią i bronią od napaści szatańskiej. Przez Pana naszego...

Komunia

J 6, 52

Panis, quem ego dedero, caro mea est pro saeculi vita. Chleb, który Ja daję, jest Ciałem moim za żywot świata.
Panis, quem ego dedero

Pokomunia

Mentes nostras, et corpora possideat, quaesumus, Domine, doni caelestis operatio: ut non noster sensus in nobis, sed iugiter eius praeveniat et fectus. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię Panie, niechaj zawładnie duszą i ciałem naszym działanie Twego daru z nieba i niechaj nie zmysły nasze ale jego skuteczna moc w nas przeważa. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.