III Niedziela Adwentu


Introit

Flp 4, 4-6

Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaduete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus : Dominus enim prope est. Nihil solliciti sitis : sed in omni oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum. Weselcie się zawsze w Panu, po raz wtóry mówię, weselcie się. Skromne ułożenie wasze niech będzie znane wszystkim ludziom; Pan bowiem jest blisko. Nazbyt się o nic nie troszczcie, lecz w ciagłej modlitwie potrzeby swoje przedstawiajcie Bogu.

Ps 84, 2

Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti captivitatem Iacob.
Gloria Patri...
Gaudete in Domino...
Łaskę okazałeś, Panie, ziemi Twojej. Przywróciłeś z niewoli potomstwo Jakuba.
Chwała Ojcu...
Weselcie się zawsze...
Gaudete in domino

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Aurem tuam, qaesumus, Domine, precibus nostris accomoda : et mentis nostrae tenebras, gratia tuae visitationis illustra: Qui vivis, et regnas... Nakłoń, Panie, ucha Twego ku prośbom naszym i rozjaśnij ciemności naszego umysłu łaską Twego nawiedzenia, który żyjesz i królujesz...

Lekcja

Flp 4, 4-7

Graduał i Alleluja

Ps 79, 2. 3. 2.

Qui sedes, Domine, super Cherubim, excita potentiam tuam, et veni. Qui regis Israel, intende : qui deducis, velut ovem, Ioseph. Panie, który zasiadasz na Cherubinach, wzbudź potęgę swoją i przybądź. Posłuchaj Pasterzu Izraela, Ty, który jak owce wiedziesz ród Józefa.

Ps 79, 3

Alleluia, alleluia. Excita, Domine, potentiam tuam et veni, ut salvos facias nos. Alleluia. Alleluja, alleluja. Wzbudź, Panie, potęgę swoją i przybądź, ażeby nas zbawić. Alleluja.
Qui sedes

Excita domine

Ewangelia

J 1, 19-28

Ofertorium

Ps 84, 2

Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob : remisisti iniquitatem plebis tuae. Łaskę okazałeś, Panie, ziemi Twojej. przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba: odpuściłeś nieprawość ludu Twojego.
Benedixisti domine

Sekreta

Devotionis nostrae tibi, qaesumus, Domine, Hostia iugiter immoletur: quae et sacri peragat instituta mysterii, et salutare tuum in nobis mirabiliter operetur. Per Dominum nostrum... Daj, Panie, aby ta Hostia ofiarna ustawicznie przez nas składaną Ci była, w Niej się bowiem spełnią obrzędy Tajemnic świętych, Ona to przedziwnie w nas sprawi zbawienie. Przez Pana naszego...

Komunia

Iz 35, 4

Dicite: pusillanimes confortamini et nolite timere: ecce, Deus noster veniet, et salvabit nos. Mówcie do zatrwożonych w sercu: nabierzcie odwagi, a nie bójcie się! Oto bowiem Bóg nasz przyjdzie i sam nas zbawi.
Dicite: pusillanimes

Pokomunia

Imploramus, Domine, clementiam tuam : ut haec divina subsidia, a vitiis expiatos, ad festa ventura nos praeparent. Per Dominum nostrum... Żebrzemy, Panie, łaskawości Twojej: aby ten Boski posiłek z grzechów nas oczyścił i przygotował do zbliżającej się uroczystości. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.