Środa Popielcowa


Introit

Mdr 11, 24.25.27

Misereris omnium, Domine, et nihil odisti eorum que fecisti, dissimulans peccata hominum propter poenitentiam et parcens illis : quia tu es Dominus, Deus noster. Litujesz się nad wszystkimi, Panie, i nic nie masz w nienawiści z tego, coś uczynił, darowujesz grzechy ludziom dla pokuty i przebaczasz im. Albowiem jesteś Panem, Bogiem naszym.

Ps 56, 2

Miserere mei, Deus, miserere mei : quoniam in te confidit anima mea.
Gloria Patri...
Misereris omnium...
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo do Ciebie się chroni dusza moja.
Chwała Ojcu...
Litujesz się...
Misereris

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Praesta, Domine, fidelibus tuis : ut ieiuniorum veneranda solemnia, et congrua pietate suscipiant, et secura devotione percurrant. Per Dominum nostrum... Daj, Panie, wiernym Twoim, aby rozpoczęli w te czcigodne dni Post święty z należytym nabożeństwem, i dokończyli go z niezachwianą gorliwością. Przez Pana naszego...

Lekcja

Jl 2,12 –19

Graduał i Tractus

Ps 56, 2.4

Miserere mei, Deus, miserere mei : quoniam in te confidit anima mea. Misit de caelo, et liberavit me, dedit in opprobrium conculcantes me. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, do Ciebie się chroni dusza moja. Sięgnął z niebios i wyratował mnie, a hańbą okrył gnębicieli moich.

Ps 102,10; 78, 8-9

Domine, non secundum peccata nostra, quae fecimus nos : neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Domine, ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum : cito anticipent nos misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis. (HIC GENUFLECITUR) Adiuva nos, Deus, salutaris noster: et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos : et propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum. Nie według grzechów naszych, któreś-my popełnili, z nami postępuj, o Panie; ani nam odpłacaj według naszych złości. O, nie pamiętaj, Panie, dawnych grzechów naszych; rychło niechaj nas spotka Twoje zmiłowanie, albowiem biedni jesteśmy bardzo (TUTAJ SIĘ PRZYKLĘKA). Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu; dla chwały Imienia Twego wybaw nas, Panie, i przebacz nam grzechy ze względu na Imię Twoje.
Miserere mei, Deus

Domine, non secundum

Ewangelia

Mt 6, 16-21

Ofertorium

Ps 29, 2-3

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me : Domine, clamavi ad te, et sanasti me. Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił, i nie dałeś mym wrogom cieszyć się z mojej zguby. Panie, wołałem do Ciebie i zachowałeś mi życie.
Exaltabo te

Sekreta

Fac nos, quaesumus, Domine, his muneribus offerendis convenienter apta-ri : quibus ipsius venerabilis sacramenti celebramus exordium. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy się należycie usposobili do ofiarowania Tobie tych darów, którymi uroczyście rozpoczynamy czcigodny Sakrament Postu. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 1, 2-3

Qui meditabitur in lege Domini die ac nocte, dabit fructum suum in tempore suo. Kto na Boże prawo zważa w dzień i w nocy, ten wyda owoc w swoim czasie.
Qui meditabitur

Pokomunia

Percepta nobis, Domine, praebeant sacramenta subsidium: ut tibi grata sint nostra ieiunia, et nobis proficiant ad medelam. Per Dominum nostrum... Panie, niech nam będą pomocą otrzymane Sakramenty, aby posty nasze Tobie były miłe, a nam za lekarstwo posłużyły. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.