VI Niedziela po Objawieniu


Introit

Ps 96, 7-8

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion : et exultaverunt filiae Iudae. Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie Jego. Słysząc o tym weseli się Syjon i radują się inne miasta judzkie.

Ps 96, 1

Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae.
Gloria Patri...
Adorate Deum...
Pan króluje, niech się raduje ziemia, niech się weselą wyspy mnogie.
Chwała Ojcu...
Uwielbiajcie Boga...
Adorate Deum

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut semper rationabilia meditantes, quae tibi sunt placita, et dictis exequamur, et factis. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy stale rozważając prawdy duchowe, słowem i czynem spełniali, co się Tobie podoba. Przez Pana naszego...

Lekcja

1 Tes 1, 2-10

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua. Uczczą narody Imię Twoje, Panie, Królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Ps 96, 1

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia. Alleluja, alleluja. Pan króluje niech się raduje ziemia, niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja
Timebunt gentes

Dominus regnavit, exsultet

Ewangelia

Mt 13, 31-35

Ofertorium

Ps 117, 16-17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, lecz dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.
Dextera Domini

Sekreta

Haec nos oblatio, Deus, mundet, quaesumus, et renovet, gubernet, et protegat. Per Dominum nostrum... Ofiara ta, prosimy Cię Boże, niechaj nas oczyści i odnowi, prowadzi i ochrania. Przez Pana naszego...

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei. Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.
Mirabantur

Pokomunia

Caelestibus, Domine, pasti deliciis : quaesumus ; ut semper eadem, per quae veraciter vivimus, appetamus. Per Dominum nostrum... Nakarmieni niebiańską rozkoszą, prosi-my Cię Panie, abyśmy zawsze pragnęli tego, co nam daje życie prawdziwe. Przez pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.