V Niedziela po Objawieniu


Introit

Ps 96, 7-8

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion: et exultaverunt filiae Iudae. Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie jego. Słysząc o tym weseli się Syjon i radują się inne miasta judzkie.

Ps 96, 1

Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae.
Gloria Patri...
Adorate Deum...
Pan króluje, niech się raduje ziemia. Niech się weselą wyspy mnogie.
Chwała Ojcu...
Uwielbiajcie Boga...
Adorate Deum

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi : ut quae in sola spe gratiae caelestis innititur, tua semper protectione muniatur. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, strzeż Rodziny Twojej nieustanną ojcowską miłością, a że opieramy się na jedynej nadziei łaski niebiańskiej, otaczaj nas zawsze opieką Twoją. Przez Pana naszego...

Lekcja

Kol 3, 12-17

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua. Uczczą narody Imię Twoje, Panie,
a wszyscy Królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Ps 96, 1

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia Alleluja, alleluja. Pan jest Królem, niech się raduje ziemia; niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja
Timebunt gentes

Dominus regnavit, exsultet

Ewangelia

Mt 13, 24-30

Ofertorium

Ps 117, 16-17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, ale dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.
Dextera Domini

Sekreta

Hostias tibi, Domine, placationis offerimus : ut et delicta nostra miseratus absolvas, et nutantia corda tu dirigas. Per Dominum nostrum... Składamy Ci, Panie, ofiary przebłagalne, a Ty odpuść nam łaskawie winy nasze i kieruj chwiejnymi sercami naszymi. Przez Pana naszego...

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei. Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.
Mirabantur

Pokomunia

Quaesumus, omnipotens Deus : ut illius salutaris capiamus effectum, cuius per haec mysteria pignus accepimus. Per Dominum nostrum... Prosimy cię wszechmogący Boże, daj nam doznać skutków owego zbawienia, którego rękojmię otrzymaliśmy w tych Tajemnicach. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.