IV Niedziela po Objawieniu


Introit

Ps 96, 7-8

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion : et exultaverunt filiae Iudae. Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie Jego. Słysząc o tym weseli się Syjon, i radują się inne miasta judzkie.

Ps 96,1

Dominus regnavit, exsultet terra : laetentur insulae multae.
Gloria Patri...
Adorate Deum...
Pan jest Królem, niech się raduje ziemia; niech się weselą wyspy mnogie.
Chwała Ojcu...
Uwielbiajcie Boga...
Adorate Deum

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui nos in tantis periculis constitutos, pro humana scis fragilitate non posse subsistere : da nobis salutem mentis et corporis ; ut ea, quae pro peccatis nostris patimur, te adiuvante vincamus. Per Dominum nostrum... Boże, Ty wiesz, że wśród tylu niebezpieczeństw z powodu ułomności ludzkiej wytrwać nie zdołamy, daj nam zdrowia duszy i ciała, byśmy z Twoją pomocą zwalczyli to, co cierpimy za nasze grzechy. Przez Pana...

Lekcja

Rz 13, 8-10

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua. Uczczą narody Imię Twoje, Panie,
a wszyscy królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Ps 96, 1

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia. Alleluja, alleluja. Pan jest Królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja.
Timebunt gentes

Dominus regnavit, exsultet

Ewangelia

Mt 8, 23-27

Ofertorium

Ps 117, 16–17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, ale dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.
Dextera Domini

Sekreta

Concede, quaesumus, omnipotens Deus : ut huius sacrificii munus oblatum, fragilitatem nostram ab omni malo purget semper, et muniat. Per Dominum nostrum... Daj, prosimy, wszechmogący Boże, aby danina tych ofiar Tobie składana, nas ułomnych zawsze oczyszczała i wspierała. Przez Pana naszego...

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei. Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.
Mirabantur

Pokomunia

Munera tua nos, Deus, a delectationibus terrenis expediant : et caelestibus semper instaurent alimentis. Per Dominum nostrum... Dary Twoje, Boże, niechaj nas oswobodzą od rozkoszy ziemskich i wzmacniają zawsze pokarmem niebiańskim. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.