II Niedziela po Objawieniu


Introit

Ps 65, 4

Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi : psalmum dicat nomini tuo, Altissime. Świat cały niechaj Cię wielbi, Boże, i cześć Twoją wyśpiewuje. Niech śpiewa psalm Imieniu Twemu, o Najwyższy!

Ps 65, 1-2

Iubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius : date gloriam laudi eius.
Gloria Patri...
Omnis terra...
Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewa psalm Imieniu Jego, chwałą Go wspaniałą otoczcie.
Chwała Ojcu...
Świat cały..
Omnis terra

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, qui caelestia simul et terrena moderaris : suplicationes populi tui clementer exaudi ; et pacem tuam nostris concede temporibus. Per Dominum nostrum... Wszechmocny wiekuisty Boże, Ty rządzisz zarazem niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie błagania ludu Twojego i racz obdarzyć nasze czasy Twoim pokojem. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz, 12, 6-16

Graduał i Alleluja

Ps 106, 20.21

Misit Dominus verbum suum, et sanavit eos : et eripuit eos de interitu eorum. Confiteantur Domino misericordiae
eius : et mirabilia eius filiis hominum.
Zesłał Pan słowo swoje i uleczył ich,
i od zatraty ocalił. Niech przeto wielbią Pana za Jego miłosierdzie i za cuda Jego dla synów człowieczych.

Ps 148, 2

Alleluia, alleluia. Laudate Dominum, omne Angeli eius : laudate eum, omnes virtutes eius. Alleluia. Alleluja, alleluja. Chwalcie Pana wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie duchów zastępy. Alleluja.
Misit Dominus

Laudate Dominum

Ewangelia

J 2, 1-11

Ofertorium

Ps 65, 1-2.16

Iubilate Deo universa terra : psalmum dicite nomini eius : venite, et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animae meae, alleluia. Wykrzykuj Bogu wszystka ziemio; śpiewajcie psalm Imieniu Jego. Pójdźcie posłuchać wszyscy bogobojni, oto wam powiem, co Pan mej duszy uczynił, alleluja.
Iubilate Deo universa terra

Sekreta

Oblata, Domine, munera sanctifica : nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Per Dominum nostrum... Poświęć, Panie, dary, które Ci składamy: i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana naszego...

Komunia

J 2, 7.8.9.10-11

Dicit Dominus : Implete hydrias aqua, et ferte architriclino. Cum gustasset architriclinus aquam vinum factam, dicit sponso : Servasti bonum vinum usque adhuc. Hoc signum fecit Iesus primum coram discipulis suis. Pan powiedział: napełnijcie stągwie wodą i zanieście gospodarzowi wesela. Gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem rzekł do oblubieńca: Zachowałeś dobre wino do tego czasu! Taki początek cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich.
Dicit Dominus: Implete hydrias

Pokomunia

Augeatur in nobis, quaesumus, Domine, tuae virtutis operatio : ut divinis vegetati sacramentis, ad eorum promissa capienda, tuo munere praeparemur. Per Dominum nostrum... Pomnóż w nas, prosimy Cię, Panie, działanie mocy Twojej, a gdy nas Boski sakrament nakarmił, daj nam się przygotować do obietnic, których on dla nas jest rękojmią. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.