Uroczystość Świętej Trójcy


Introit

Tb 12, 6

Benedicta sit Sancta Trinitas, ad que indivisa unitas : confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem zmiłowała się nad nami.

Ps 8, 2

Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!
Gloria Patri...
Benedicta sit...
Panie, o Panie nasz, jak przedziwne Imię Twe po wszystkiej ziemi.
Chwała Ojcu...
Niech będzie błogosławiona...
Benedicta sit

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei, aeternae Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare Unitatem : quaesumus ; ut eiusdem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur adversis. Per Dominum nostrum... Wszechmogący, wieczny Boże, któryś sługom swym przez wyznawanie prawdziwej wiary dał poznać chwałę przedwiecznej Trójcy i w potędze majestatu Jedność jej uwielbiać dozwolił, spraw, prosimy, by moc tej wiary broniła nas od wszelkiej przeciwności. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz 11, 33-36

Graduał i Alleluja

Dn 3, 55-56

Benedictus es, Domine, qui intueris abyssos, et sedes super Cherubim. Benedictus es, Domine, in firmamento caeli, et laudabilis in saecula. Błogosławiony jesteś, Panie, który przenikasz przepaści, a siedzisz ponad Cherubinami. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebieskim i chwalebny na wieki.

Dn 3, 52

Alleluia, alleluia. Benedictus, es Domine, Deus patrum nostrorum, et laudabilis in saecula. Alleluia. Alleluja, alleluja. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych i chwalebny na wieki, alleluja.
Benedictus es

Benedictus es

Ewangelia

Mt 28, 18-20

Ofertorium

Tb 12,6

Benedictus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus : quia fecit nobiscum misericordiam suam. Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn Boży, a także i Duch Święty. Albowiem uczynił nad nami miłosierdzie swoje.
Benedictus sit

Sekreta

Sanctifica, quaesumus, Domine, Deus noster, per tui sancti nominis invocationem, huius oblationis hostiam : et per eam nos metipsos tibi perfice munus aeternum. Per Dominum nostrum... Poświęć, prosimy Cię, Panie Boże nasz, Przez wezwanie Świętego Imienia Twego, złożoną Ci żertwę i mocą jej uczyń nas godnym dla siebie darem. Przez Pana naszego...

Komunia

Tb 12,6

Benedicimus Deum caeli, et coram omnibus viventibus confitebimur ei : quia fecit nobiscum misericordiam suam. Błogosławimy Boga na niebie, a przed wszystkimi żyjącymi wyznawać Go będziemy, bo zmiłował się nad nami.
Benedicimus Deum

Pokomunia

Proficiat nobis ad salutem corporis et animae, Domine Deus noster, huius sacramenti susceptio : et sempiternae Sanctae Trinitatis, eiusdemque Individuae Unitatis confessio. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię, Panie, byśmy wzbogaceni tak wielkimi dary ze zbawiennych owoców ich korzystali, a Ciebie nigdy wychwalać nie przestawali. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.