Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus


Introit

Flp 2, 10-11

In nomine Iesu omne genu flectatur, caelestium, terrestrium et infernorum : et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Na Imię Jezusa niechaj się zgina wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i wszelki język niech wyznaje, że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.

Ps 8, 2

Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!
Gloria Patri...
In nomine Iesu...
Panie, nasz Boże, jakże wspaniałe Imię Twoje po wszystkiej ziemi.
Chwała Ojcu...
Na Imię Jezusa...
In nomine Jesu

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui unigenitum Filium tuum constituisti humani generis Salvatorem, et Iesum vocari iussisti : concede propitius ; ut, cuius sanctum nomen veneramur in terris, eius quoque aspectu perfruamur in caelis. Per eundem Dominum nostrum... Boże, Tyś Jedynego Syna Twojego ustanowił Zbawicielem rodzaju ludzkiego, i Jezusem nazywać kazałeś, spraw miłościwie, byśmy cieszyli się w niebie oglądaniem oblicza Tego, którego Święte Imię czcimy na ziemi. Przez tegoż Pana naszego...

Lekcja

Dz 4, 8-12

Graduał i Alleluja

Ps 105, 47; Iz 63, 16

Salvos fac nos, Domine Deus noster, et congrega nos de nationibus : ut confiteamur nomini sancto tuo, et gloriemur in gloria tua. Tu, Domine, Pater noster et Redemptor noster : a saeculo nomen tuum. Ratuj nas Panie, Boże nasz, i zjednocz spośród narodów: byśmy sławili Imię Twoje święte i chlubili się wychwalaniem Ciebie. Tyś, Panie, Ojciec nasz
i Odkupiciel; toć jest Twe Imię od wieków.

Ps 144, 21

Alleluia, alleluia. Laudem Domini loquetur os meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Alleluia. Alleluja, alleluja. Niech usta moje głoszą chwałę Pańską, wszelkie stworzenie niech wielbi Imię Jego święte. Alleluja.
Salvos fac nos, Domine Deus noster

Laudem Domini

Ewangelia

Łk 2, 21

Ofertorium

Ps 85, 12. 5

Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum : quoniam tu, Domine, suavis et mitis es : et multae misericordiae omnibus invocantibus te, alleluia. Dziękować Ci pragnę, Panie, Boże mój, z całego serca i sławić Imię Twoje na wieki. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, wielce miłosierny dla wszystkich, którzy Cię wzywają, alleluja.
Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo.

Sekreta

Benedictio tua, clementissime Deus, qua omnis viget creatura, sanctificet, qaesumus, hoc sacrificium nostrum, quod ad gloriam nominis Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, offerimus tibi : ut maiestati tuae placere possit ad laudem, et nobis proficere ad salutem. Per eudnem Dominum nostrum... Najłaskawszy Boże, prosimy Ciebie, niech błogosławieństwo Twoje, którym wszelkie stworzenie ożywiasz, uświęci ofiarę przez nas Ci składaną na cześć Imienia Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa: i Majestat Twój chwaląc niechaj przyjemną Ci będzie, a nam posłuży ku zbawieniu. Przez tegoż Pana naszego...

Komunia

Ps 85, 9-10

Omnes gentes quascumquae fecisti, venient et adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuum : quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia : tu es Deus solus, alleluia. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i pokłonią się przed Tobą, Panie, i wielbić będą Imię Twoje, bo wielki jesteś i czynisz cuda. Tyś jeden Bóg prawdziwy, alleluja.
Omnes gentes quascumquae fecisti

Pokomunia

Omnipotens aeterne Deus, qui creasti et redemisti nos, respice propitius vota nostra : et sacrificium salutaris hostiae, quod in honorem nominis Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, maiestati tuae obtulimus, placido et benigno vultu suscipere digneris ; ut gratia tua nobis infusa, sub glorioso nomine Iesu, aeter-nae praedestinationis titulo gaudeamus nomina nostra scripta esse in caelis. Per eundem Dominum nostrum... Boże, Tyś nas stworzył i odkupił; wejrzyj miłościwie na błagania nasze i w łaskawej dobroci Twojej przyjmij ofiarę z Hostii zbawienia, którą na cześć Imienia Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa złożyliśmy Majesta-towi Twojemu, spraw, abyśmy dzięki wlanej nam łasce Twojej ujrzeli z ra-dością imiona nasze w niebieskiej księdze przeznaczenia, pod chwalebnym Jezusa imieniem. Przez tegoż Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.