Uroczystość NMP Królowej Polski


Introit

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebantes sub honore beatae Mariae Virginis, de cuius solemnitate gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei, alleluia, alleleia. Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc dzień święty ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z uroczystości jej radują się Aniołowie i wielbią Syna Bożego, alleluja, alleluja.

Ps 44,2

Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego opera mea Regi.
Gloria Patri...
Gaudeamus omnes...
Wydobyło serce moje mowę dobrą, opowiem ja dzieła swoje Królowi.
Chwała Ojcu...
Radujmy się wszyscy...
Gaudeamus omnes in Domino

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens et misericors Deus, qui ad defensionem populi nostri in beatissima Virgine Maria, miriabile nobis auxilium constituisti : concede propitius ; ut tali praesidio muniti, certantes in vita, victoriam de hoste maligno consequi mereamur in morte. Per Dominum nostrum... Wszechmocny i miłosierny Boże! Ku obronie narodu naszego ustanowiłeś dla nas przedziwną pomoc w Najświętszej Maryi Pannie spraw miłościwie, abyśmy taką opieka wsparci, walcząc za życia, przy śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad szatanem. Przez Pana naszego...

Lekcja

Jdt 13, 22.23-25

Alleluja

Alleluia, alleluia. Tota formosa et suavis es, filia Sion, pulchra ut luna, elcta ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata. Alleluia. Alleluja, alleluja. Cała ozdobna i pełna wdzięku jesteś, Córo Syjońska, piękna jako księżyc, wybrana jak słońce, strach wzbudzająca niby wojsko w szyku bojowym. Alleluja.

Benedixit te Dominus in virtute sua, quia per te ad nihilum redegit inimicos nostros. Alleluia. Pobłogosławił Cię Pan potęgą swoją, bo przez Ciebie w niwecz obrócił nieprzyjaciół naszych. Alleluja.
Tota formosa et suavis es

Ewangelia

J 19, 25-27

Ofertorium

Recordare, Virgo Mater, in conspectu Dei, ut loquaris pro nobis bona, et ut avertat indignationem suam a nobis, alleluia. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, abyś prosiła dla nas o dobro i odwrócenie od nas zagniewania Jego, alleluja.
Recordare, Virgo Mater

Sekreta

Suscipe, Domine, munus, quod Tibi offerimus, memoriam recolentes piissimae Virginis Mariae, quae consolatur nos in omni tribulatione nostra : et praesta ; ut mens nostra superna lumine Sancti Spiritus irradiata, terrena despiciat, et ad celestia semper aspiret. Per Dominum nostrum... in unitate eiusdem Spiritus... Przyjmij, Panie, ofiarę, składaną Tobie ku uczczeniu Pamięci Najłaskawszej Maryi Panny, która nas pociesza we wszelkim utrapieniu naszym i spraw, by umysł nasz z góry opromieniony świat-łem Ducha Świętego gardził dobrami ziemskimi, a do niebieskich zawsze podążał. Przez Pana naszego... w jed-ności tegoż Ducha...

Komunia

Regina Mundi dignissima, Maria Virgo perpetua, intercede pro nostra pace et salute, que genuisti Christum Dominum, Salvatorem omnium, alleluia. Królowo świata przedostojna, Maryjo Panno wieczna, któraś porodziła Chrystusa Pana, zbawcę wszystkich, proś dla nas o pokój i zbawienie, alleluja.
Regina Mundi dignissima

Pokomunia

Deus, qui nobis Beatam Virginem Mariam singulare Patronam dedisti : concede propitius ; ut, sacris tuis donis satiati, praesidio eiusdem Beate Virginis Mariae in omnibus adversitatibus nostris perfruamur. Per eundem Dominum nostrum... Boże, któryś nam dał Najświętszą Pannę Maryję za szczególną Patronkę, spraw miłościwie, abyśmy posileni Twoimi darami przeświętymi, korzystali we wszelkich przeciwnościach z opieki tej najświętszej Panny Maryi. Przez tegoż Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.