Zwiastowanie NMP


Introit

Ps 44, 13.15.16

Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis : adducentur Regi Virgines post eam : proximae eius adducentur tibi in laetitia et exultatione. Oblicza twego dopraszać się będą wszyscy możni ludu. Prowadzą za nią do Króla dziewice. Jej towarzyszki prowadzą do ciebie z radością i weselem.

Ps 44, 2

Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego opera mea Regi.
Gloria Patri...
Vultum tuum...
Wyrywa się z serca mego słowo wzniosłe : wyśpiewuję czyny moje Królowi.
Chwała Ojcu...
Oblicza twego...
Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui de beatae Mariae Virginis utero Verbum tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti : praesta supplicibus tuis ; ut, qui vere eam Genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemur. Per eundem Dominum nostrum... Boże, któryś zrządził, że za zwiastowaniem anielskim Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnym było u Ciebie wstawiennictwo tej, którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego...

Lekcja

Iz 7, 10-15

Graduał i Alleluja

Ps 44, 3.5

Diffusa est gratia in labiis tuis : propterea benedixit te Deus in aeternum. Propter veritatem, et mansuetudinem, et iustitiam : et deducet te mirabiliter dextera tua. Wdzięk jest rozlany na wargach twoich, przeto, iż pobłogosławił cię Bóg na wieki. Dla prawdy, łagodności i sprawiedliwości ; a twoja prawica dokaże cudów.

Ps 44, 11.12.13.10.15-16

Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam : quia concupivit Rex speciem tuam. Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis : filiae regum in honore tuo. Adducentur Regi Virgines post eam : proximae eius afferentur tibi. Adducentur in laetitia, et exsultatione : adducentur in templum Regis.


vel tempore paschali:

Łk 1, 28; Lb 17,8


Alleluia, alleluia. Ave, Maria, gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus. Alleluia. Virga Iesse floruit : virgo Deum et hominem genuit : pacem Deus reddidit, in se reconcilians ima summis.
Słuchaj, córko, a patrz i nakłaniaj ucho, oto rozmiłował się Król w piękności twojej. Oblicza twego dopraszać się będą wszyscy możni ludu, córy królewskie są w orszaku twoim. prowadzą za nią do Króla dziewice, jej towarzyszki przyprowadzają do ciebie. Prowadzą je z radością i weselem, prowadzą do pałacu królewskiego.

lub w czasie wielkanocnym:


Alleluja, alleluja, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja. Oto zakwitła różdżka Jessego, dziewica zrodziła Boga-człowieka. Bóg światu przywrócił pokój, jednocząc w sobie to, co najniższe z najwyższym.
Diffusa est gratia in labiis tuis

Audi filia Ave, Maria

Ewangelia

Łk 1,26-38

Ofertorium

Łk 1, 28.42

Ave, Maria, gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. ( T.P. Alleluia. ) Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. (Cz.W. Alleluja.)
Ave, Maria

Sekreta

In mentibus nostris, quaesumus, Domine, verae fidei, sacramenta confirma : ut, qui conceptum de Virgine Deum verum et hominem confitemur ; per eius salutiferae resurrectionis potentiam, ad aeternam mereamur pervenire laetitiam. Per eundem Dominum nostrum... Utwierdź, prosimy Cię, Panie, w duszach naszych tajemnice prawdziwej wiary, byśmy, poczętego z Dziewicy, prawdziwym Bogiem i człowiekiem wyznawając, przez zbawczą potęgę Jego zmartwychwstania do wiecznej radości dojść zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego...

Komunia

Iz 7, 14

Ecce Virgo concipiet, et pariet filium : et vocabitur nomen eius Emmanuel. ( T.P. Alleluia. ) Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel. ( Cz. W. Alleluja. )
Ecce Virgo concipiet, et pariet filium

Pokomunia

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde : ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus ; per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Dominum nostum... Łaskę twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.