Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP


Introit

Ps 91, 13-14

Iustus ut palma florebit : sicut cedrus Libani multiplicabitur : plantatus in domo Domini : in atriis domus Dei nostri. (T. P. Alleluia, alleluia.) Sprawiedliwy jak palma zakwitnie, jako cedr Libanu wyrośnie posadzony w domu Pańskim, w dziedzińcach świątyni Boga naszego. (O.W. Alleluja, alleluja.)

Ps 91, 2

Bonum est confiteri Domino : et psallere nomini tuo, Altissime.
Gloria Patri...
Iustus ut palma...
Błogo jest wychwalać Pana i śpiewać psalm Imieniu Twojemu, Najwyższy.
Chwała Ojcu...
Sprawiedliwy jak palma...
Iustus ut palma florebit

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Sanctissimae, Genetricis tuae Sponsi, quaesumus, Domine, meritis adiuvemur : ut, quod possibilitas nostra non optinet, eius nobis intercessione donetur : Qui vivis et regnas... Prosimy Cię, Panie: niech nas wspomagają zasługi Oblubieńca Twojej najświętszej Rodzicielki, abyśmy za jego wstawiennictwem otrzymali, czego własnymi siłami zdobyć nie możemy. Który żyjesz i królujesz ...

Lekcja

Mdr 45, 1-6

Graduał i Alleluja

Ps 20, 4-5

Domine, praevenisti eum in benedicionibus dulcedinis : posuisti in capite eius coronam de lapide pretioso. Vitam petiit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum saeculi. Panie, dobrodziejstwami obsypałeś go szczodrze, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni. Prosił Ciebie o życie i użyczyłeś mu, dni jego przedłużyłeś na wieki.

Ps 111, 1-3

Beatus vir, qui timet Dominum : in mandatis eius cupit nimis. Potens in terra erit semen eius : generatio rectorum benedicetur. Gloria et divitiae in domo eius : et iustitia eius manet in saeculum saeculi.

vel tempore paschali:

Alleluia, alleluia. Amavit eum Dominus, et ornavit eum : stolam gloriae induit eum. Alleluia. Iustus germinabit sicut lilium : et florebit in aeternum ante Dominum. Alleluia.
Błogosławiony, kto się boi Pana rozmiłowany w Jego przykazaniach. Możne na ziemi będzie jego plemię, ród ludzi uczciwych jest błogosławiony. Chwała i dostatek w jego domu, sprawiedliwość jego trwa na wieki.

lub w czasie wielkanocnym:

Alleluja, alleluja. Umiłował go Pan
i przyozdobił ; szatą chwały go przyodział. Alleluja. Sprawiedliwy zakwitnie jak lilia i kwitnąć będzie na wieki przed Panem. Alleluja.
Domine, praevenisti eum in benedicionibus dulcedinis

Beatus vir, qui timet Dominum  Amavit eum Dominus, et ornavit eum

Ewangelia

Mt 1, 18-21

Ofertorium

Ps 88, 25

Veritas mea, et misericordia mea cum ipso : et in nomine meo exaltabitur cornu eius. ( T.P. Alleluia. ) Wierność i łaska moja towarzyszyć mu będą przez Imię moje urośnie jego potęga. ( Cz. W. Alleluja.)
Veritas mea, et misericordia mea cum ipso

Sekreta

Debitum tibi, Domine, nostrae reddimus servitutis, suppliciter exorantes : ut, suffragiis beati Joseph, Sponsi Genitricis Filii tui Iesu Christi Domini nostri, in nobis tua munera tueraris, ob cuius venerandam festivitatem laudis tibi hostias immolamus. Per eundem Dominum nostrum... Dług poddaństwa swego oddajemy Tobie, Panie, i pokornie Cię błagamy : strzeż w nas darów swoich za przyczyną świętego Józefa, Oblubieńca Rodzicy Syna Twego Jezusa Chrystusa, Pana naszego, gdy w jego uroczystość czci-godną składamy Tobie ofiarę uwielbienia. Przez tegoż Pana...

Komunia

Mt 1, 20

Ioseph, fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam : quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swojej, albowiem co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
Ioseph, fili David

Pokomunia

Adesto nobis, quaesumus, misericors Deus : et, intercedente pro nobis beato Ioseph Confessore, tua circa nos propitiatus dona custodi. Per Dominum nostrum... Przybywaj, nam miłosierny Boże, i za wstawieniem się za nami świętego wyznawcy Józefa, miłościwie strzeż w nas darów swoich. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.