Święto Oczyszczenia NMP


Introit

Ps 47, 10-11

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui : secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae : iustitia plena est dextera tua. Otrzymaliśmy, Boże, miłosierdzie w świątyni Twojej. Jako Imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja po krańce ziemi. Sprawiedliwości pełna jest prawica Twoja.

Ps 47, 2

Magnus Dominus, et laudabilis nimis : in civitate Dei nostri, in monte sancto eius.
Gloria Patri...
Suscepimus, Deus...
Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały w Mieście Boga, na górze świętej Jego.
Chwała Ojcu...
Otrzymaliśmy, Boże...
Suscepimus, Deus

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, maiesta-tem tuam supplices exoramus : ut, sicut unigenitus Filius tuus hodierna Die cum nostrae carnis substantia in templo est praesentatus ; ita nos facias purificatis tibi mentibus praesentari. Per eundem Dominum nostrum... Wszechmogący, wieczny Boże, do tronu Twojego zanosimy błagania, jak Syn Twój Jednorodzony dzisiaj w istocie ciała naszego do świątyni został przyniesiony, tak i nam daj z czystym sercem stanąć przed Tobą. Przez tegoż Pana naszego...

Lekcja

Ml 3, 1-4

Graduał i Alleluja

Ps 47, 10-11. 9

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui : secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae. Sicut audivimus, ita et vidimus in civitate Dei nostri, in monte sancto eius.

ante Dominicam Septuagesimae:

Alleluia, alleluia. Senex Puerum portabat : Puer autem senem regebat. Alleluia.

vel post Dominicam Septuagesimae:
Otrzymaliśmy, Boże, miłosierdzie w świątyni Twojej. Jako Imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja po krańce ziemi. Jako usłyszeliśmy, tak i ujrzeliśmy w Mieście Boga naszego, na górze świętej Jego.

przed Niedzielą Siedemdziesiątnicy:

Alleluja, alleluja. Starzec niósł Dziecię, lecz Dziecię starcem rządziło. Alleluja.

lub po Niedzieli Siedemdziesiątnicy:

Łk 2, 29-32

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei salutare tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Teraz, Panie, według słowa Twego, uwalniasz sługę Twego w pokoju, bo ujrzały już oczy moje zbawienie Twoje, które zgotowałeś wobec wszystkich narodów – Światło na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela.
Suscepimus, Deus, misericordiam tuam

Senex Puerum portabat Nunc dimittis servum tuum, Domine

Ewangelia

Łk 2, 22-32

Ofertorium

Ps 44, 3

Diffusa est gratia in labiis tuis : propterea benedixit te Deus in aeternum, et in saeculum saeculi. Wdzięk jest rozlany na wargach twoich, ponieważ pobłogosławił cię Bóg na wieczne czasy.
Diffusa est gratia in labiis tuis

Sekreta

Exaudi, Domine, preces nostras : et ut digna sint munera, quae oculis tuae maiestatis offerimus, subsidium nobis tuae pietatis impende. Per Dominum nostrum... Wysłuchaj, Panie, próśb naszych i użycz swej miłościwej pomocy, by godnymi stały się dary, które przed oblicze Majestatu Twego zanosimy. Przez Pana naszego...

Komunia

Łk 2, 26

Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi videret Christum Domini. Symeon otrzymał zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze dopóki nie ujrzy Chrystusa Pańskiego.
Responsum accepit Simeon

Pokomunia

Quaesumus, Domine Deus noster : ut sacrosancta mysteria, quae pro reparationis nostrae munimine contulisti, intercedente beata Maria semper Virgine, et praesens nobis remedium esse facias, et futurum. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie Boże nasz, niech Przenajświętsza Tajemnica, którą ustanowiłeś dla utrwalenia naszego odrodzenia, za przyczyną błogo- sławionej Maryi zawsze Panny, stanie się nam pomocą tak dla doczesnego jak i dla przyszłego życia. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.