II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 17, 19-20

Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem: salvum me fecit, quoniam voluit me. Pan stał się moim obrońcą; wywiódł mnie na swobodę, ocalił mnie ponieważ mnie miłował.

Ps 17, 2-3

Diligam te, Domine, virtus mea: Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus.
Gloria Patri...
Factus est...
Kocham Cię, o Panie, mocy moja; Pan twierdzą i ucieczką moją, On moim wybawicielem.
Chwała Ojcu...
Pan stał się...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Sancti nomini tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum: quia numquam tua guberna-tione destituis, quos in soliditate tuae dilectionis instituis. Per Dominum nostrum... Użycz nam Panie daru ustawicznej bojaźni i miłości Imienia Twojego, albowiem nigdy nie przestajesz kierować tymi, których utwierdzasz w niezachwianej miłości ku Tobie. Przez Pana naszego...

Lekcja

1J 3, 13-18

Graduał i Alleluja

Ps 119, 1-2

Ad Dominum cum tribulater clamavi, et exaudivit me. Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a linqua dolosa. Do Pana wołałem, gdy byłem w niedoli, a On mnie wysłuchał. Wybaw mnie Panie od ust kłamliwych, od zdradliwego języka.

Ps 7, 2

Alleluia, alleluia. Domine Deus meus, in te speravi: salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Alleluia. Alleluja, alleluja. Panie, Boże mój, w Tobie nadzieję pokładam: wyzwól mnie od wszystkich prześladowców moich i ratuj mnie. Alleluja.

Ewangelia

Łk 14, 16-24

Ofertorium

Ps 6, 5

Domine, convertere, et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam. Zwróć się ku mnie, Panie, i ratuj życie moje, wybaw mnie dla Twej dobroci.

Sekreta

Oblatio nos, Domine, tuo nomini dicanda purificet: et de die in diem ad caelestis vitae transferat actionem. Per Dominum nostrum... Niech nas oczyści, Panie, ofiara złożona Imieniu Twemu i niechaj z dnia na dzień nas przysposobi do prowadzenia życia nadprzyrodzonego. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 12, 6

Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi: et psallam nomini Domini altissimi. Śpiewać będę Panu, że mnie dobrami obdarzył, sławić będę Imię Boga Najwyższego.

Pokomunia

Sumptis muneribus sacris, quaesumus, Domine: ut cum frequentatione mysterii, crescat nostrae salutis effectus. Per Dominum nostrum... Przyjąwszy Twe dary, prosimy Cię Panie, aby ze zbliżaniem się naszym do tych Tajemnic wzrastało w nas zbawienne ich działanie. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.