IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 26, 1.2

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo? Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt, et ceciderunt. Pan światłem i zbawieniem moim, przed kim mam się trwożyć? Pan obrońcą mego życia, kogóż mam się lękać? Prześladowcy i wrogowie moi sami się potkną i zginą.

Ps 26, 3

Si consistant adversum me castra: non timebit cor meum.
Gloria Patri...
Dominus illuminatio...
Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, serce moje nie zadrży.
Chwała Ojcu...
Pan światłem...
Dominus illuminatio mea

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Da nobis, quaesumus, Domine: ut et mundi cursus pacifice nobis tuo ordine dirigatur; et Ecclesia tua tranquilla devotione laetetur. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię Panie, niechaj z rządzenia Twego bieg wypadków dla nas się toczy spokojnie, a Kościół Twój niechaj Ci służy w niezmąconej radości. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz 8, 18-23

Graduał i Alleluja

Ps 78, 9.10

Propitius esto, Domine, peccatis nostris: nequando dicant gentes: Ubi est Deus eorum? Adiuva nos, Deus salutaris noster: et propter honorem nominis tui, Domine, libera nos. Przebacz nam grzechy, o Panie; niech ludy pogańskie z nas nie szydzą: I gdzie jest teraz ich Bóg? Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu; dla chwały Imienia Twego nas wybaw, Panie.

Ps 9, 5.10

Alleluia, alleluia. Deus, qui sedes super thronum, et iudicas aequitatem : esto refugium pauperum in tribulatione. Alleluia. Alleluja, alleluja. Boże, który siedzisz na tronie i sądzisz sprawiedliwie, bądź ucieczką strapionych w czasie niedoli. Alleluja.
Propitius esto

Deus qui sedes

Ewangelia

Łk 5, 1-11

Ofertorium

Ps 12, 4-5

Illumina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte: nequando dicat inimicus meus: Praevalui adversus eum. Oświeć me oczy. Bym nie zasnął na śmierć, by się nie chlubił mój nieprzyjaciel: Zwyciężyłem go!
Illuina oculos meos

Sekreta

Oblationibus nostris, quaesumus, Domine, placare susceptis: et ad te nostras etiam rebelles compelle propitius voluntates. Per Dominum nostrum... Przyjmij Panie ofiary nasze i daj się nimi przejednać i nawet oporną wolę naszą ku sobie zwróć. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 17, 3

Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus: Deus meus, adiutor meus. Pan twierdzą i ucieczką moja, On moim wybawicielem, Bóg mój, wspomożenie moje.
Dominus firmamentum meum

Pokomunia

Mysteria nos, Domine, quaesumus, sumpta purficent: et suo munere tueantur. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, niech tajemnice, które przyjęliśmy nas oczyszczą i mocą swoją obronią. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.