VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 26, 7.9

Dominus fortitudo plebis suae, et protector salutarium Christi sui est: salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae, et rege eos, usque in saeculum. Pan siłą narodu swojego, możnym obrońcą swego Pomazańca. Wspomagaj lud swój, o Panie, i błogosław dziedzictwu swemu; bądź nam pasterzem na wieki.

Ps 26, 1

Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas a me: nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum.
Gloria Patri...
Dominus fortitudo...
Do Ciebie wołam, o Panie, Boże mój, nie milcz na prośbę moją: bo jeśli milczeć będziesz, podobny się stanę schodzącemu do grobu.
Chwała Ojcu...
Pan siłą...
Dominus, fortitudo plebis

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum : insere pectoribus nostris amorem tui nominis, et praesta in nobis religionis augmentum; ut, quae sunt bona, nutritas, ac pietatis studio, quae sunt nutrita, custodias. Per Dominum nostrum... Boże zastępów, wszelka doskonałość od Ciebie pochodzi! Zaszczep w sercach naszych miłość Imienia Twego i wzmóż w nas ducha zbożnego, zasil w nas co jest dobrego, a coś zasilił w dobroci Twojej troskliwie zachowaj. Przez Pana...

Lekcja

Rz 6, 3-11

Graduał i Alleluja

Ps 89, 13.1

Convertere, Domine, aliquantulum, et deprecare super servos tuos. Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenie. Zwróć się do nas, Panie, i daj się ubłagać swym sługom. Panie, Tyś był ucieczką naszą po wszystkie czasy.

Ps 30, 2-3

Alleluia, alleluia. In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum : in iustitia tua libera me, et eripe me : inclina ad me aurem tuam, accelera, ut eripias me. Alleluia. Alleluja, alleluja. W Tobie, Panie, nadzieję pokładam, niechże nie będę zawstydzony na wieki: w sprawiedliwości Twojej ratuj mnie i ocal; skłoń ku mnie ucho Twoje i wybaw mnie co prędzej. Alleluja.
Convertere Domine

In te, Domine, speravi

Ewangelia

Mk 8, 1-9

Ofertorium

Ps 16, 5.6-7

Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non moveantur vestigia mea : inclina aurem tuam, et exaudi verba mea : mirifica misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te, Domine. Umocnij me kroki na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały me stopy. Nakłoń swoje ucho i usłysz me słowa. Okaż przedziwną dobroć swoją, Ty, co ratujesz ufających Tobie, Panie.
Perfice gressus meos

Sekreta

Propitiare, Domine, supplicationibus nostris, et has populi tui oblationes benignus assume : et ut nullius sit irritum votum, nullius vacua postulatio, praesta ; ut, quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Dominum nostrum... Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i łaskawie przyjmij te dary ludu Twojego: aby zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku, niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie osiągnąć, o co z wiarą prosimy. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 26, 6

Circuibo, et immolabo in tabernaculo eius hostiam iubilationis : cantabo, et psalmum dicam Domino. Przystąpię i złożę w przybytku Jego dziękczynne ofiary, i będę śpiewał i przygrywał Panu.
Circuibo, et immolabo

Pokomunia

Repleti sumus, Domine, muneribus tuis : tribue, quaesumus ; ut eorum et mundemur effectu, et muniamur auxilio. Per Dominum nostrum... Darem świętym nasyceni, prosimy Cię Panie, skuteczne Jego działanie niechaj nas oczyści, a pomoc Jego nas wspiera. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.