VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 46, 2

Omnes gentes, plaudite manibus: iubilate Deo in voce exultationis. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

Ps 46, 3

Quoniam Dominus exelsus, terribilis: Rex magnus super omnem terram.
Gloria Patri...
Omnes gentes...
Bo Pan Najwyższy jest straszliwy, On jest Królem potężnym wszystkiej ziemi.
Chwała Ojcu...
Wszystkie narody...
Omnes gentes

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, cuius providentia in sui dispositione non fallitur: te suplices exoramus; ut noxia cuncta submoveas, et omnia nobis profutura concedas. Per Dominum nostrum... O Boże, Opatrzność Twoja nie myli się nigdy w zarządzeniach swoich! Usilnie więc Ciebie błagamy, abyś usunął od nas co szkodliwe i udzielił nam wszystkiego, co pożyteczne. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz 6, 19-23

Graduał i Alleluja

Ps 33, 12.6

Venite, filii, audite me: timorem Domini docebo vos. Accedite ad eum, et illuminamini: et facies vestrae non confundentur. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie bojaźni Pańskiej was nauczę. Zbliżcie się do Niego, a opromieni was radość i twarzy waszej nie okryje hańba.

Ps 46, 2

Alleluia, alleluia. Omnes gentes, plaudite manibus: iubilate Deo in voce exultationis. Alleluia. Alleluja, alleluja. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Alleluja.
Venite filii

Omnes gentes

Ewangelia

Mt 7, 15-21

Ofertorium

Dan 3, 40

Sicut in holocaustis arietum et taurorum, et sicut in millibus agnorum pinguium: sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi: quia non est confusio confidentibus in te, Domine. W miejsce całopalenia baranów, wołów oraz tysięcy tłustych baranków – tak niech się dokona ofiara nasza przed Tobą, aby się podobała Tobie, o Panie, który nie opuszczasz ufających Tobie.
Sicut in holocausto

Sekreta

Deus, qui legalium differentiam hostiarum unius sacrificii perfectione sanxisti : accipe sacrificium a devotis tibi famulis, et pari benedictione, sicut munera Abel, sanctifica; ut, quod singuli obtulerunt ad maiestatis tuae honorem, cunctis proficiat ad salutem. Per Dominum nostrum... Boże, Tyś w doskonałości jednej Hostii zebrał rozmaitość ofiar Starego Zakonu – przyjmij ofiarę, którą Ci wierni poddani składają i uświęć je, jakoś błogosławił dary Abla, a to, co każdy złożył na chwałę Majestatu Twego niechaj wszystkim posłuży ku zbawieniu. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 30, 3

Inclina aurem tuam, accelera, ut eripias me. Skłoń ku mnie ucho twoje i wybaw mnie prędko.
Inclina aurem tuam

Pokomunia

Tua nos, Domine, medicinalis operatio, et a nostris perversitatibus clementer expediat, et ad ea quae sunt recta, perducat. Per Dominum nostrum... Panie! Łaski Twej zbawienne działanie niechaj nas uwolni od złych skłonności i doprowadzi do tego, co godziwe. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.