VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 46, 2

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae: iustitia plena est dextera tua. Wysławiamy miłosierdzie Twoje, Boże, pośrodku świątyni Twojej. Jak Imię Twoje, o Boże, tak chwała Twoja sięga aż po krańce ziemi; sprawiedliwości pełna jest Twoja prawica.

Ps 46, 3

Magnus Dominus, et laudabilis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto eius.
Gloria Patri...
Suscepimus, Deus...
Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały – w sławetnym grodzie swoim, na górze świętej.
Chwała Ojcu...
Wysławiamy miłosierdzie...
Suscepimus, Deus

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Largire nobis, qaesumus, Domine, semper spiritum cogitandi quae recta sunt, propitius et agendi: ut, qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus. Per Dominum nostrum... Użycz nam miłościwie, prosimy Cię Boże, ducha rozważania i spełniania tego, co słuszne, a że bez Ciebie istnieć nie możemy, daj nam żyć według woli Twojej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz 8, 12-17

Graduał i Alleluja

Ps 30, 3; 70,1

Esto mihi in Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum me facias. Deus, in te speravi: Domine, non confundar in aeternum. Bądź dla mnie skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku.
W Tobie, Boże, pokładam nadzieję, niechże nie będę zawstydzony na wieki.

Ps 47, 2

Alleluia, alleluia. Magnus Dominus, et laudabilis valde, in civitate Dei nostri, in monte sancto eius. Alleluia. Alleluja, alleluja. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały – w sławetnym grodzie swoim, na górze świętej. Alleluja.
Esto mihi

Magnus Dominus

Ewangelia

Łk 16, 1-9

Ofertorium

Dan 3, 40

Populum humilem salvum facies, Domine, et oculos superborum humiliabis: quoniam quis Deus praeter te, Domine? Ty, Panie, ratujesz lud uciemiężony, a oczy hardych uniżasz, bo któż Bóg prawdziwy prócz Ciebie, Panie?
Populum humilem

Sekreta

Suscipe, quaesumus, Domine, munera, quae tibi de tua largitate deferimus: ut haec sacrosancta mysteria, gratiae tuae operante virtute, et praesentis vitae nos conversatione sanctificent, et ad gaudia sempiterna perducant. Per Dominum nostrum... Przyjmij, prosimy Cię Panie, daninę, którą z dobrodziejstw Twoich składamy Tobie, a ta czynność przenajświętsza niech uświęci działaniem Twej łaski drogi naszego życia i nas doprowadzi do wiecznych radości. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 33, 9

Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus: beatus vir, qui sperat in eo. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który ufa Jemu.
Gustate et videte

Pokomunia

Sit nobis, Domine, reparatio mentis et corporis caeleste mysterium: ut, cuius exsequimur cultum, sentiamus effectum. Per Dominum nostrum... Niebiański ten Sakrament Panie, niech odnowi umysły i ciała nasze, abyśmy doznali skutków tajemnic, które ze czcią sprawujemy. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.