XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 67, 6-7. 36

Deus in loco sancto suo: Deus qui inhabitare facit unanimes in domo: ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi suae. Bóg w mieszkaniu swoim świętym. Ten Bóg wprowadza samotnych do domu. On lud swój potęgą i siłą obdarza.

Ps 67, 2

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius.

Gloria Patri...

Deus in loco...
Powstaje Bóg, a pierzchają nieprzyjaciele Jego; uciekają przed Nim ci, co Go nienawidzą.

Chwała Ojcu...

Bóg w mieszkaniu...
Deus in loco sancto suo

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, qui, abundantia pietas tuae, et merita supplicum excedis et vota: effunde super nos misericordiam tuam; ut dimittas quae conscientia metuit, et adiicias quod oratio non praesumit. Per Dominum nostrum... Wszechmocny, wiekuisty Boże, Ty przewyższasz obfitością dobrodziejstw Twoich pragnienia i zasługi błagających Ciebie, obdarz nas miłosierdziem Twoim i odpuść nam, co sumienie niepokoi, a użycz tego, o co prosić się nie ośmielamy. Przez Pana naszego...

Lekcja

1 Kor 15, 1-10

Graduał i Alleluja

Ps 27, 7.1

In Deo speravit cor meum, et adiutus sum: et refloruit caro mea, et ex voluntate mea confitebor illi. Ad te, Domine, clamavi: Deus meus, ne sileas, ne discedas a me. Na Boga się zdałem, a On mnie pokrzepił, przeto me serce radością przejęte i dzięki Mu składam ochotnie. Do Ciebie wołam, Panie. Boże mój, nie milcz na prośbę moją, nie odstępuj ode mnie.

Ps 80, 2-3

Alleluia, alleluia. Exultate Deo, adiutori nostro, iubilate Deo Iacob: sumite psalmum iucundum cum cithara. Alleluia. Alleluja, alleluja. Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba. Zanućcie pieśń dźwięczną i uderzcie w cytry. Alleluja.
In Deo speravit

Exsultate Deo

Ewangelia

Mk 7, 31-37

Ofertorium

Ps 29, 2-3

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me: Domine, clamavi ad te, et sanasti me. Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił i nie dałeś mym wrogom cieszyć się z mej zguby, Panie, wołam do Ciebie i zachowałeś mi życie.
Exaltabo te

Sekreta

Respice, Domine, quaesumus, nostram propitius servitutem: ut, quod offerimus, sit tibi munus acceptum, et sit nostrae fragilitatis subsidium. Per Dominum nostrum... Wejrzyj łaskawie, prosimy Cię Panie, na usłużność naszą, a ofiara nasza niechaj będzie dla Ciebie miłą daniną, a dla nas wsparciem w słabości. Przez Pana naszego...

Komunia

Prz 3, 9-10

Honora Dominum de tua substantia, et de primitiis frugum tuarum : et implebuntur horrea tua saturitate, et vino torcularia redundabunt. Czyń Panu ofiary z majętności twojej i z pierwocin plonów twoich, a napełnią się spichlerze twoje zbożem i piwnice obfitować będą w wino.
Honora Dominum

Pokomunia

Sentiamus, quaesumus, Domine, tui perceptione sacramenti, subsidium mentis et corporis: ut in utroque salvati, caelestis remedii plenitudine gloriemur. Per Dominum nostrum... Prosimy cię, Panie, daj nam doznać spożywając Twój Sakrament, pomocy na duszy i ciele, abyśmy całkowicie uzdrowieni cieszyli się pełnią niebiańskiej łaski. Przez Pana nostrum...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.