XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Jer 29, 11.12.14

Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis : invocabitis me, et ego exaudium vos : et reducam captivitatem vestram de cunctis locis. Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Ps 84,2

Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti captivitatem Iacob.
Gloria Patri...
Dicit Dominus...
Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej : przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba
Chwała Ojcu...
Oto co mówi Pan...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Excita, quaesumus, Domine, tuorum fidelium voluntates : ut, divini operis fructum propensius exsequentes ; pietatis tuae remedia maiora percipiant. Per Dominum nostrum... Pobudź, prosimy Cię, Panie, wolę wiernych Twoich; niechaj tym większą pomoc otrzymają od miłosierdzia Twego, im z większą gorliwością korzystają z owoców służby Bożej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Kol 1, 9-14

Graduał i Alleluja

Ps 43, 8-9

Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos : et eos, qui nos oderunt, confudisti. In Deo laudabimur tota die, et in nomine tuo confitebimur in saecula. Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.

Ps 129, 1-2

Alleluia, alleluia. De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam. Alleluia. Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja.

Ewangelia

Mt 24, 15-35

Ofertorium

Ps 129, 1-2

De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam : de profundis clamavi ad te, Domine. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie : Panie, wysłuchaj głos mój; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Sekreta

Propitius esto, Domine, supplicationibus nostris : et, populi tui oblationibus precibusque susceptis, omnium nostrum ad te corda converte ; ut, a terrenis cupiditatibus liberati, ad caelestia desideria transeamus. Per Dominum nostrum... Wejrzyj miłościwie, Panie, na modły nasze, a przyjąwszy ofiary i modlitwy ludu Twego zwróć serca nas wszystkich ku Tobie, abyśmy wolni od światowych żądz skierowali swe pragnienia ku niebu. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 16, 6

Amen, dico vobis, quidquid orantes petitis, credite, quia accipietis, et fiet vobis. Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.

Pokomunia

Concede nobis, qaesumus, Domine : ut per haec sacramenta quae sumpsimus, quidquid in nostra mente vitiosum est, ipsorum medicationis dono curetur. Per Dominum nostrum... Daj, prosimy Cię, Panie, by zbawienna moc Sakramentu, któryśmy spożyli, uleczyła, cokolwiek w nas jest skażonego. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.