XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Jer 29, 11.12.14

Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis : invocabitis me, et ego exaudium vos : et reducam captivitatem vestram de cunctis locis. Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Ps 84,2

Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti captivitatem Iacob.
Gloria Patri...
Dicit Dominus...
Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej : przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba
Chwała Ojcu...
Oto co mówi Pan...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Absolve, quaesumus, Domine, tuorum delicta populorum : ut a peccatorum nexibus, quae pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate liberemur. Per Dominum nostrum... Odpuść, prosimy Cię, Panie, winę ludu Twojego; i w miłosierdziu Twoim oswobódź nas z więzów grzechu, które nas krępują wskutek ułomności naszej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Flp 3, 17-21; 4, 1-3

Graduał i Alleluja

Ps 43, 8-9

Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos : et eos, qui nos oderunt, confudisti. In Deo laudabimur tota die, et in nomine tuo confitebimur in saecula. Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.

Ps 129, 1-2

Alleluia, alleluia. De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam. Alleluia. Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja.

Ewangelia

Mt 9, 18-26

Ofertorium

Ps 129, 1-2

De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam : de profundis clamavi ad te, Domine. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie : Panie, wysłuchaj głos mój; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Sekreta

Pro nostrae servitutis augmento sacrificium tibi, Domine, laudis offerimus : ut, quod immeritis contulisti, propitius exsequaris. Per Dominum nostrum... Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, aby zwiększyć gorliwość w służbie Twojej, a w miłosierdziu Twoim daj nam doznać skutków tych darów, których nam udzieliłeś bez zasługi naszej. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 16, 6

Amen, dico vobis, quidquid orantes petitis, credite, quia accipietis, et fiet vobis. Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.

Pokomunia

Quaesumus, omnipotens Deus : ut, quos divina tribuis participatione gaudere, humanis non sinas subiacere periculis. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby Ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.