XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Est 13, 9.10-11

In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est, qui possit resistere voluntati tuae : tu enim fecisti omnia, caelum et terram, et universa quae caeli ambitu continentur : Dominus universorum tu es. Na woli Twojej, Panie, wszystko się opiera i nikt nie może stawiać oporu Twojej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko niebo i ziemię i cokolwiek w przestworzach istnieje. Ty jesteś Panem wszechrzeczy.

Ps 118, 1

Beati immaculati in via : qui ambulant in lege Domini.
Gloria Patri...
In voluntate tua...
Błogosławieni, których życie bez skazy : którzy według Pańskiego prawa postępują.
Chwała Ojcu...
Na woli Twojej...
In voluntate tua

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi : ut a cunctis adversitatibus, te protegente, sit libera ; et in bonis actibus tuo nomini sit devota. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, strzeż rodziny Twojej nieustanną dobrocią, aby dzięki Twojej opiece była wolną od wszelkich przeciwności, i trwała w dobrych czynach na cześć Imienia Twego. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ef 6, 10-17

Graduał i Alleluja

Ps 140, 2

Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenie. Priusquam montesfierent aut formaretur terra et orbis : a saeculo et usque in seculum tu es Deus. Panie, Tyś ucieczką naszą po wszystkie czasy. Pierwej niż powstały góry, nim ziemia i świat był stworzony, od wieków i aż na wieki Ty jesteś Bogiem.

Ps 104, 1

Alleluia, alleluia. In exitu Israel de Aegipto, domus Iacob de populo barbaro. Alleluia. Alleluja, alleluja. Gdy wychodził Izrael z Egiptu dom Jakuba od ludu obcego. Alleluja.
Domine, refugium

In exitu Israel

Ewangelia

Mt 18, 23-35

Ofertorium

Hi 1,1

Vir erat in terra Hus, nomine Iob : simplex et rectus, ac timens Deum : quem Satan petiit, ut tentaret : et data est ei protestas a Domino in facultates, et in carnem eius : perdiditque omnem substantiam ipsius, et filios : carnem quoque eius gravi ulcere vulneravit. Żył w krainie Hus mąż imieniem Hiob, szczery i prosty, i bojący się Boga. O niego dopraszał się szatan, aby go doświadczyć. I dał mu Pan władzę nad majętnością i nad ciałem jego. Więc ten zatracił cały dobytek i synów jego, a nadto jego ciało wstrętnym wrzodem okrył.
Vir erat

Sekreta

Suscipe, Domine, propitius hostias : quibus et te placari voluisti, et nobis salutem, potenti pietate restitui. Per Dominum nostrum... Panie, przyjmij łaskawie ofiary, którymi chciałeś być przebłagany, a ogromem miłosierdzia swego wróć nam zbawienie.

Komunia

Ps 118, 81.84.86

In salutari tuo anima mea, et in verbum tuum speravi : quando facies de persequentibus me iudicium? Iniqui persecuti sunt me, adiuva me, Domine Deus meus. Dusza moja stęskniona od ciebie ratunku; w słowach Twoich cała ma nadzieja. Kiedy wymierzysz mi sprawiedliwość? Źli ludzie nastają na mnie ratuj mnie, Panie, mój Boże.
In salutari tuo

Pokomunia

Immortalitatis alimoniam consecuti, quaesumus, Domine : ut, quod ore percepimus, pura mente sectemur. Per Dominum nostrum... Posileni darem żywota wiecznego prosimy Cię, Panie, abyśmy czystym pojęli umysłem, cośmy usty spożyli. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.