XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Dn 3, 31.29.35

Omnia, quae fecisti nobis, Domine, in vero iudicio fecisti, quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non oboedivimus : sed da gloriam nomini tuo, et fac nobiscum secundum multitudinem misericordiae tuae. Wszystko, coś na nas dopuścił, Panie, według sprawiedliwego wyroku nas spotkało, bośmy zgrzeszyli przeciwko Tobie i przykazań Twoich nie strzegliśmy. Lecz zechciej wsławić Twe Imię i postąp z nami wedle niezmierzonej dobroci Twojej.

Ps 118, 1

Beati immaculati in via : qui ambulant in lege Domini.
Gloria Patri...
Omnia, quae...
Błogosławieni, których życie bez skazy : którzy według Pańskiego prawa postępują.
Chwała Ojcu...
Wszystko, coś...
Omnia, quae fecisti

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Largire, quaesumus, Domine, fidelibus tuis indulgentuam placatus et pacem; ut pariter ab omnibus mundentur offensis, et secura tibi mente deserviant. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, użycz wiernym Twoim przebaczenia i pokoju, aby oczyszczeni ze wszystkich win swoich mogli Ci służyć sercem spokojnym. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ef 5, 15-21

Graduał i Alleluja

Ps 140, 2

Oculi omnium in te sperant, Domine : et tu das illis escam in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam : et imples omne animal benedictione. Oczy wszystkich z ufnością patrzą na Ciebie, Panie: Ty dajesz im pokarm we właściwej porze. Otwierasz rękę swoją i błogosławieństwem napełniasz wszystko co żyje.

Ps 104, 1

Allelluia, alleluia. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum : cantabo, et psallam tibi, gloria mea. Alleluia. Alleluja, alleluja. Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje : zaśpiewam i zagram Ci psalm, Chwało moja.
Oculi omnium

Paratum cor meum

Ewangelia

J 4, 46-53

Ofertorium

Ps 136, 1

Super flumina Babylonis illic sedimus, et flevimus : dum recodaremur tui, Sion. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, gdy wspominaliśmy Ciebie, Syjonie.
Super flumina Babylonis

Sekreta

Caelestem nobis praebeant haec mysteria, quaesumus, Domine, medicinam : et vitia nostri cordis expurgent. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie niechaj te święte Tajemnice udzielą nam z niebios lekarstwa, które oczyści z nieprawości serca nasze. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 118, 49-50

Memento verbi tui servo tuo, Domine, in quo mihi spem dedisti : haec me consolata est in humilitate mea. Pomnij na obietnicę daną słudze Twemu, Panie, w którą kazałeś mi wierzyć. Ona mnie pociesza w mojej nędzy.
Memento verbi tui

Pokomunia

Ut sacris, Domine, reddamur digni muneribus : fac nos, quaesumus, tuis semper oboedire mandatis. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy przez pilne posłuszeństwo Twoim przykazaniom stali się godnymi świętych darów Twoich. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.