XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Syr 36, 18

Da pacem, Domine, sustinentibus te, ut prophete tui fideles inveniantur : exaudi preces servi tui, et plebis tuae Israel. Użycz pokoju, Panie, tym, którzy od Ciebie czekają pomocy, aby się ziściły proroków Twoich obietnice. Wysłuchaj prośby Twojego sługi oraz wiernego ludu Izraela.

Ps 121, 1

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus.
Gloria Patri...
Da pacem...
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.
Chwała Ojcu...
Użycz pokoju...
Da pacem

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Dirigat corda nostra, quaesumus, Domine, tuae miserationis operatio : quia tibi sine te placere non possumus. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię Panie, niech działanie miłosierdzia Twego kieruje sercami naszymi, bez Ciebie bowiem nie możemy się Tobie podobać. Przez Pana naszego...

Lekcja

Mt 9, 1-8

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus. Fiat pax in virtute tua : et abundantia in turribus tuis. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. Niech będzie pokój w twierdzach twoich, a dostatek w twoich pałacach.

Ps 97, 1

Alleluia, alleluia. Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Alleluia. Alleluja, alleluja. Uczczą narody imię twoje, Panie, a królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Alleluja.
Laetatus sum

Timebunt gentes

Ewangelia

Mt 9, 1-8

Ofertorium

Wj 24, 4-5

Sanctificavit Moyses altare Domino, offerens super illud holocausta, et immolans victimas : fecit sacrificium vespertinum in odorem suavitatis Domino Deo, in conspectu filiorum Israel. Poświęcił Mojżesz ołtarz Panu, ofiarując na nim całopalenie i składając ofiarne bydlęta. Dopełnił ofiary wieczornej na miłą wonność Panu Bogu, wobec synów Izraelowych.
Sanctificavit Moyses

Sekreta

Deus, qui nos per huius sacrificii veneranda commercia, unius summae divinitatis participes efficis : praesta, quaesumus ; ut, sicut tuam cognoscimus veritatem, sic eam dignis moribus assequamur. Per Dominum nostrum... Boże, co nas jednoczysz najwyższym Bóstwem przez uczestnictwo w tej świętej ofierze, spraw, prosimy Ciebie, abyśmy poznając Prawdę Twoją, godnie ją w czyn wprowadzali. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 95, 8-9

Tollite hostias, et introite in atria eius : adorate Dominum in aula sancta eius. Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsionków. Kłaniajcie się Panu w Jego świętym przybytku.
Tollite hostias

Pokomunia

Gratias tibi referimus, Domine, sacro munere vegetati : tuam misericordiam depecantes; ut dignos nos eius participatione perficias, Per Dominum nostrum... Dzięki Ci składamy, Panie, za Dar, którym nas posiliłeś i błagamy miłosierdzia Twego, abyś nas uczynił godnymi jego uczestnikami. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.