XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 118, 137.124

Iustus es, Domine, et rectum iudicium tuum: fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszne są wyroki Twoje. Postąp ze sługą Twoim, wedle Twej litości.

Ps 118,1

Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini.
Gloria Patri...
Iustus es...
Błogosławieni, wiodący życie bez skazy, którzy wedle Pańskiego prawa postępują.
Chwała Ojcu...
Sprawiedliwy jesteś...
Iustus es, Domine

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Da quaesumus, Domine, populo tuo diabolica vitare contagia: et te solum Deum pura mente sectari. Per Dominum nostrum... Daj, Panie, ludowi Twemu unikać wpływu szatana, aby czystym sercem Ciebie szukał jedynie, Boga swojego. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ef 4, 1-6

Graduał i Alleluja

Ps 23, 12.6

Beata gens, cuius est Dominus Deus eorum: populus, quem elegit Dominus in hereditatem sibi. Verbo Domini caeli firmati sunt: et Spiritus oris eius omnis virtus eorum. Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan, ten lud, który Pan sobie na dziedzictwo wybrał. Słowem Pańskim niebiosa wzniesione i tchnieniem ust Jego wszystkich gwiazd zastępy.

Ps 101,2

Alleluia, alleluia. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te perveniat. Alleluia. Alleluja, alleluja. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Alleluja.
Beata gens

Domine exaudi

Ewangelia

Mt 22, 34-46

Ofertorium

Ps 39, 14.15

Oravi Deum meum ego Daniel, dicens: Exaudi, Domine preces servi tui: illumina faciem tuam super sanctuarium tuum: et propitius intende popuolum istum, super quem invocatum est nomen tuum, Deus. Modliłem się do Boga mego ja, Daniel, mówiąc: Wysłuchaj, Panie, modlitwy sługi Twego, rozjaśnij oblicze nad świątynią swoją i wejrzyj łaskawie na ten lud, nad którym wezwane jest Imię Twoje, Boże.
Oravi Deum meum

Sekreta

Maiestatem tuam, Domine, suppliciter deprecamur: ut haec sancta, quae gerimus, et a praeteritis nos delictis exuant et futuris. Per Dominum nostrum... Przed Majestat Twój, Panie, zanosimy pokornie błagania nasze, niechaj te święte tajemnice, które dzisiaj sprawujemy, uwolnią nas od grzechów przeszłych i przyszłych. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 70,16-17.18

Vovete, et reddite Domino Deo vestro, omnes, qui in circuitu eius affertis munera: terribili, et ei qui aufert spiritum principium: terribli apud omnes reges terrae. Czyńcie śluby i wypełniajcie Panu, Bogu waszemu. Wszyscy wokoło dary przynoście straszliwemu, który dumę książąt ukraca, straszliwemu dla wszystkich królów tej ziemi.
Vovete

Pokomunia

Sanctifictionibus tuis, omnipotens Deus, et vitia nostra curentur, et remedia nobis aeterna proveniant. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie Boże nasz, aby przenajświętsza Tajemnica, którą ustanowiłeś dla utrwalenia odkupienia naszego, była zbawienna pomocą tak dla doczesnego jak i dla przyszłego życia. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.